වරාය සේවකයෝ වරාය පිවිසුම වට කරගෙන දැවැන්ත විරෝධතාවයක් !

රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව  වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සංවිධානය  කළ දැවැන්ත විරෝධතාවයක් කොළඹ වරාය ප්‍රධාන පිවිසුම අසල ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට දී අද (23) පැවැත්විණි.

මෙම විරෝධතාව සඳහා විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටි අතර, ඒ හේතුවෙන් කොළඹ පලමු හරස් වීදිය හා එන්.එච්.එම් අබ්දුල් කාදර් මාවත සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වී තිබිණි.

‘හොරු රකින – බදු ගහන රනිල් රාජපක්ෂ පන්නමු’, ‘කරන්න පුළුවන් එකෙකුට දීලා පව් නොදී පලයල්ලා’, ‘තොපිට  සැප – අපිට බදු – වැඩබිම පාරට’ ආදී පාඨ සහිත පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් පිරිස විරෝධතාවයේ යෙදුණහ.

මෙම විරෝධතාවය පැවති ප්‍රදේශයේ දැඩි ආරක්ෂාවක් ද යොදා තිබෙනු දක්නට ලැබුණු අතර පොලීසිය මෙන්ම හමුදා සාමාජිකයන් ද එම ස්ථානයට කැඳවා තිබිණි.

(සටහන : ඩයනා උදයංගනී)

(ඡායාරූප: ශාන්ත රත්නායක)

ලංකාදීප

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *