එජාප වෙන්නප්පුව නාම යෝජනා පත්‍ර ලිස්ට් එක තාමත් සිරිකොතේ තාප්පය උඩලු !

වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවට තරග වැදිම සදහා සැකසු අපෙක්ෂක නාම යෝජනා පත්‍රය සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයෙ අමතක වී පැමිනීමෙන් අදාල නාම යෝජනා ඊයේ භාර දීමට හැකි වි නැති බව කියයි.

ඒ හේතුවෙන් වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවට මෙවර පළාත් පාලන මැතිවර්ණයෙදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායමට අවස්ථාව අහිමි වි තිබේ.

නාම යෝජනා භාර ගැනිම අවසන් වු ඊයේ 21 දිනයෙ මෙම නාම යෝජනාව භාර දීමට පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අසලට වෙන්නප්පුව ආසන සංවිධායක සරත් බරන්පොල මහතා පැමිණි විට එය එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයෙ අමතක වී ඇති බව තහවුරු වීය.

කෙසේ වෙතත් මෙම නාම යෝජනා අමතක වී තිබිම ගැන එම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල අසල රැදි සිටි වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවට තරග වැදිමට සුදානමින් සිටි එජාප අපේක්ෂකයින් පිරිසක් සරත් බරන්පොල මහතාට බැන බදිමින් උණුසුම් තත්වයක් ද එහිදී ඇතිවී බේ.

දැන ගැනිමට හැකිවුයේ මෙම නාම යෝජනා පත්‍රය සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයෙන් එළියට රැගෙන ආ නමුත් සංවිධායකතුමා එහි තාප්පයක් මත තබා කිසියම් කටයුත්තක නිරත වී ඇති බවත් පසුව එය ලබා ගැනිමට ඔහුට අමතක වී ඇති බවයි. අනතුරුව සංවිධායකතුමන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල අසල සිට මහ ලේකම් පාලිත රංගේ බංඩාර මහතාට අවස්ථා කිපයක් ඔහුගේ ජංගම දුරකථනයට ඇමතුම් ලබා ගත්තද එය ක්‍රියාත්මක නොවිම හේතුවෙන් අදාල පිළිතුර ලබා ගැනිමට නොහැකි වි තිබේ‍.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *