ගුරු ග්‍රහයා බලවත් වෙන්නේ 2022 අප්‍රේල් වලයි. නොවැම්බර් 20 නොවෙයි!

ජ්‍යෝතිෂ් ශාස්ත්‍රයට මුවාවී ශාස්ත්‍රෙය් පිහිටෙන් යැපෙන ඇතැම් ජ්‍යෝතිෂවේදීන්යැයි හදුන්වා ගන්නා පිරිස් ජ්‍යෝතිෂ් ශාස්ත්‍ර න්‍යායන්ට පවා පටහැනිව විශ්වයේ සිදුවන සුලු සුලු ග්‍රහ වෙනස්කම් ගැන ලොකු ලොකු කථා කිය කියා ජනතාව අන්ද මන්ද කිරීම දැන් දැන් ඇතැම් පුද්ගලයින් අතලොස්සකගේ විලාසිතාවක් වී ඇත.

සමහර කාලවලට ඇතැම් ග්‍රහයින් තමා ගමන්කරන රාශිවල සීඝ්‍රගාමී ගමනකත් තවත් වරෙක මන්දගාමී ගමනකත් හැසිරෙයි. ඒවා ජ්‍යෝතිෂයේ සුලබ සිද්ධීන්ය. මේ වසරේ නොවැම්බර් 20 වැනිදාද ගුරැ ග්‍රහයා කෙරෙන් ද සිදුවන්නේ එවැනිම ක්‍රියාවක් මිස, ගුරුගේ මහා ලොකු පෙරළියක් අමුතු බලවත් වීමක් නොවේ.

මෙහිදී විශේෂයෙන් කිවයුතු වන්නේ ගතවූ අප්‍රේල් 6 සිට සැප්තැම්බර් 14 තෙක් කාලවකවාණුවේදී ගුරු ග්‍රහයාගෙන් ගෙනදුන් ප්‍රතිපලවලට සමාන ප්‍රතිපලම ඉදිරිමාස හතරේදීත් ඇතිකිරීමේ හේතුසාධක ගොඩනැගීමයි. එබැවින් පුද්ගල ජීවන ගමනේ අමුතු බලපෙරලියක් සුවිශේෂී වෙනස්විමක් ගුරු ග්‍රහයාගේ කෙටිකාලීන කුම්භ රාශී ගමනින්  සිදුනොවේ.

පුද්ගල ජීවිතයට බලපාන පරිදි සුවිශේෂී වෙනස්කමක් ප්‍රගතිදායක සිද්ධිදාමයක් ගොඩනැගීම සිදුවන්නේ 2022 අප්‍රේල් 13වන දින සිදුවන ගුරු ග්‍රහයා මීණ රාශියට ගමන්කිරීමත් සමග ගුරුගේ බලවත්වීමත් සමගයි. එබැවින් ගුරු ග්‍රහයා මීණ රාශියට පිවිසෙන 2022 අප්‍රේල් 13වන දින සිට මිස මෙම 2021 නොවැම්බර් 20 වැනිදා සිට ගුරු ග්‍රහයාගේ සුවිශේෂී බලයක් අමුතුවෙන් ගොඩනොනැගෙන බව ජ්‍යෝතිෂ හිතකාමී ජ්‍යෝතිෂය කෙරේ ඇල්මක් විශ්වාසයක් ඇති සැමදෙනට පහදාදීම, අරමුණින් මෙසේ ලියා දන්වන ලදි.

ජ්‍යෝතිෂවේදී   
බෙන්තොට – හේමන්ත   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *