ඔබේ වැඩට අපෙන් නැකැත්  ඉදිරි දිනවල ශාස්ත‍්‍රාණුකූල ශූභ නැකැත් !

සිඟිත්තියගේ කණ විදීමට (-

දිනය සහ වේලාව;-

කී‍්‍ර(ව(2022  ඔක්තෝම්බර්  මස 31  වැනි සදුදා දින කණවිදීම උදෙසා ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.

                    මෙදින  පෙරවරු- 11. 00 ට උතූරු දිශාව බලා,

                    සිඟිති දියණියගේ කණ විදීම ශූභදායක වන්නේය.

සැ.යු.

මෙම සුබනැකත ගැනීමට හැකිවන්නේ:-   

(හත- සුවණ -රෙහෙණ)     ( මුවසිරිස- සිත -දෙනට  ) 

( පුනාවස -විසා -පුවපුටුප )   ( දෙට -අස්ලිස -රේවතී )     (බෙරණ – පුවසල  – පුවපල්  )      යන මෙම නැකැත්

15න් එකකට හසුව උපන් දරුවන්ට පමණි. මෙම නැකත එම දරුවනට සීහේ. ඔවුනට මෙම නැකත ගතහැක.!

දරුවාගේ උපන් නැකත මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසු නොවන්නේ නම් එම දරුවන්ට මෙම නැකත සීහෙන්නේ නැත. ඔවුනට මෙම නැකත ගත නොහැක.!

හිසකෙස් කැපීමට :

දිනය සහ වේලාව;-

කී‍්‍ර(ව(2022  ඔක්තෝම්බර් මස 31  වැනි සදුදා දින කණවිදීම උදෙසා ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.

                    මෙදින  පෙරවරු- 06. 46 ට උතුරු දිශාව බලා

                    හිසකෙස් කැපීම ශූභදායක වන්නේය.

සැ.යු.

මෙම සුබ නැකත ගැනීමට හැකිවන්නේ:-   

(හත- සුවණ -රෙහෙණ)     ( මුවසිරිස- සිත -දෙනට  ) 

( පුනාවස -විසා -පුවපුටුප )   ( දෙට -අස්ලිස -රේවතී )     (බෙරණ – පුවසල  – පුවපල්  )      යන මෙම

මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසුව උපන් දරුවන්ට පමණි. මෙම නැකත එම දරුවනට සීහේ. ඔවුනට මෙම නැකත ගතහැක.!

දරුවාගේ උපන් නැකත මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසු නොවන්නේ නම් එම දරුවන්ට මෙම නැකත සීහෙන්නේ නැත. ඔවුනට මෙම නැකත ගත නොහැක.!

විශේෂයි –

හිසකෙස් කපන්නේ පිරිමි දරුවෙකූගේ නම් පියාගේ උපන් නැකත උත්‍රසල නැකත නම් මෙම නැකත එම දරුවාට ද ගත නොහැක.

එසේම හිසකෙස් කපන්නේ ගෑණු දරුවෙකූගේ නම් මවගේ උපන් නැකත උත්‍රසල  නැකත නම් මෙම නැකත එම දරුවාට ද ගත නොහැක.

(මව්ගේ උපන් නැකත ඇති දිනක දියණියගේ හිසකේ කැපීමත් පියාගේ උපන් නැකත ඇති දිනක පුතූගේ හිසකේ කැපීමත් දෝෂ සහගත බැවිනි.)

ªල් කට ගෑමට(

දිනය සහ වේලාව;-

කී‍්‍ර(ව(2022  ඔක්තෝම්බර්  මස 31 වැනි බ‍්‍රහස්පතින්දා ළදරුවන්ගේ ඉªල්කට ගෑම උදෙසා ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.

                 මෙදින  පෙරවරු- 06. 46 ට උතූරු දිශාව බලා

                 දරුවාට ඉªල්කට ගෑම ශූභදායක වන්නේය.

සැ.යු.

මෙම සුබනැකත ගැනීමට හැකිවන්නේ:-   

(හත- සුවණ -රෙහෙණ)     ( මුවසිරිස- සිත -දෙනට  ) 

( පුනාවස -විසා -පුවපුටුප )   ( දෙට -අස්ලිස -රේවතී )     (බෙරණ – පුවසල  – පුවපල්  )      යන මෙම

නැකැත්

15න් එකකට හසුව උපන් දරුවන්ට පමණි. මෙම නැකත එම දරුවනට සීහේ. ඔවුනට මෙම නැකත ගතහැක.!

දරුවාගේ උපන් නැකත මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසු නොවන්නේ නම් එම දරුවන්ට මෙම නැකත සීහෙන්නේ නැත. ඔවුනට මෙම නැකත ගත නොහැක.!

විශේෂයි:-

ළමයාට ඉඳුල් කටගෑමට පෙර පහත සදහන් පරිදි   පුදපූජා පවත්වන්න. වාරිත‍්‍ර කරන්න.

කුඩා මේසයකට හෝ ටීපෝවකට සුදු රෙද්දක් අතුරා කෙසෙල් කොළයක් ඒමත තබා, ප‍්‍රථමයෙන් ලොව්තුරු බුදුහිමිගේ හා සීවලී මහ රහතන් වහන්සේගේ  පිළිරූ එහි තැන්පත්කොට එතුමන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ප‍්‍රථමයෙන් කිරිබත් මෙන්ම සකසාගත් කැවිලි යන ද්‍රව්‍ය පූජාව ලෙස තබා, මල් පහන් ගිලන්පස සමග එළඟිතෙල් පහන් දෙකක් ද දල්වා සුවඳදුම් පුදා තෙරුවන් නැමැද ළමයාව ද සහභාගි කරගෙන සුබ මොහොතට පෙර මෙලෙස පූජාව තබන්න.

 ඉන්පසු සුබ මොහොතට මව පියා දෙදෙනම එක්ව කිරිබත් සමඟ ඉඳුල් යනුවෙන් හඳුන්වන කුළුබඩු එක්කර සකසාගන්නා ලද ව්‍යාංජනය කිරිබතට මිශ‍්‍රකර ඉන් ස්වල්පයක් අතැඟිලි තුඩට ගෙන (සුඛී දීගායුකෝ භව) යන ගාථාපාඨය  ඊට තෙවරක් කියවා ආදරයෙන් ළමයාගේ හිස අතගා සුබ මොහොතට සුබදිශාව දෙසට මුහුනලා දරුවාගේ ඉඳුල් කටගෑම කරන්න. (මාංශ මිශ‍්‍ර ආහාර මේ සදහා නොගන්න)

සකසා ඇති පූජාසනය අසලම පහත බිම පිරිසිදු අලුත් පැදුරක් අතුරා එහි සුදු රෙද්දක් එලා ඒමත සකසාගත් කිරිබත සහ ව්‍යාංජනය ද තබා කැවුම් කෙසල් කැවිලි යනාදියත් තබන්න. ඒත් සමගම පොත් පත් පෑන් පැන්සල් වැනි උපකරන මෙන්ම රන් රිදී මිළමුදල් වැනි වටිනාකර ද්‍රව්‍යයන් ද ළමයාට ගැනීමට එහි තබන්න. ළමයාව පැදුර මත තබා ඉඳුල් කටගෑම කරන්න.

 (ඉඳුල් කටගෑමෙන් පසු දරුවාගේ ඉනෙහි පස්ලෝ හවඬියක් බැදීමද පුරාණ සිරිතකි )

අකූරු කියවීමට(-

දිනය සහ වේලාව;-

කී‍්‍ර(ව(2022  ඔක්තෝම්බර්  මස 31  වැනි සදුදා ළදරුවන්ට අත්පොත් තැබීමට හෙවත් අකූරු කියවීම උදෙසා ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.

                 මෙදින  පෙරවරු- 06. 25 ට උතූරු දිශාව බලා

                 දරුවාට අකූරු කියවීම ශූභදායක වන්නේය.

( අකූරු කියවනවිට දරුවාව පිරිසිදු කොට කහ වර්ණ ඇªමක් අන්දවන්න.)

සැ.යු.

මෙම සුබ නැකත ගැනීමට හැකිවන්නේ:-   

(හත- සුවණ -රෙහෙණ)     ( මුවසිරිස- සිත -දෙනට  ) 

( පුනාවස -විසා -පුවපුටුප )   ( දෙට -අස්ලිස -රේවතී )     (බෙරණ – පුවසල  – පුවපල්  )      යන මෙම

නැකැත්

15න් එකකට හසුව උපන් දරුවන්ට පමණි. මෙම නැකත එම දරුවනට සීහේ. ඔවුනට මෙම නැකත ගතහැක.!

දරුවාගේ උපන් නැකත මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසු නොවන්නේ නම් එම දරුවන්ට මෙම නැකත සීහෙන්නේ නැත. ඔවුනට මෙම නැකත ගත නොහැක.!

විශේෂයි:-

ප‍්‍රථමයෙන් තෙරුවන් නැමැද පුදපූජා පවත්වා ඉන්පසු සුබ මොහොතට සුදුසු අයෙක් ලවා අකූරු කියවීම කරන්න. අකූරු කියවන කෙනා පළමුව ආදරයෙන් ළමයාගේ හිස අතගා, ළමයාගේ අතින් ද පැන්සල අල්ලා (ස්වස්ථි සිද්ම්) යන වැකිය තෙවරක් කියවා ප‍්‍රථම අකූර කියවන්න.

ළමයාට අකුරු කියවීමට පෙර පහත සදහන් පරිදි   පුදපූජා පවත්වන්න.

කුඩා මේසයකට හෝ ටීපෝවකට සුදු රෙද්දක් අතුරා කෙසෙල් කොළයක් ඒමත තබා, ගණ දෙවිඳුගෙ සහ සරස්වතී දේවියගේ  දේවරූප දෙක එහි තැන්පත්කොට, කෙසෙල් කොළය මත කිරිබත්, සුවදැල් කෙසෙල්, කිතුල් හකුරු, උක්ගස්, තල ,වීපොරි, මීපැණි, ඉදුණු අඹ ගෙඩියක්, යන ද්‍රව්‍ය පූජාව ලෙස තබා එළඟිතෙල් පහන් දෙකක් ද දල්වා ළමයාව ද සහභාගි කරගෙන මෙලෙස පූජාව තබන්න.

                                                                     ප‍්‍රථමයෙන් ලොව්තුරු බුදුහිමි වෙනුවෙන් කිරිබත් මල් පහන් ගිලන්පස සුවඳදුම් පුදා තෙරුවන් නැමැද, ඉන් අනතුරුව දෙවියන් උදෙසා ඉහත සදහන්කර ඇති පරිදි පුදපූජාව තබන්න. ඉන්පසු සුබ මොහොතට සුදුසු අයෙක් ලවා අකූරු කියවීම කරන්න.

අකූරු කියවන කෙනා ගිතෙල් පහනේ තෙල් ස්වල්පයක් අතැඟිලි තුඩට ගෙන (ස්වස්ථි සිද්ධම්) යන වැකිය ඊට තෙවරක් කියවා ආදරයෙන් ළමයාගේ හිස අතගා ළමයාගේ අතින්ද පැන්සල අල්ලා ප‍්‍රථම අකූර කියවන්න.

නිවාස හෝ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට මුල්ගල තැබීමට:-

දිනය සහ වේලාව;-

කී‍්‍ර:ව:2022 ඔක්තෝම්බර් මස 31 වැනි සදුදා දින  නිවාස හෝ වෙනත් ඉදිකිරීම් කටයුත්තක්  උදෙසා ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.

                       පෙ.ව. 10.00   ට  ලණු ඇදීමත්

                       පෙ.ව. 10.18  ට  අත්තිවාරම කැපීමත්

                       පෙ.ව. 10.35  ට  මංඟල ශිලා ප‍්‍රතිෂ්ඨාපණය හෙවත් මුල්ගල තැබීමත්

                                            යනාදිය ප‍්‍රශස්ථ වන්නේය.

මෙම සියළු නැකත් උතුරු දිශාව බලා ගන්න.

මෙම නැකත ගෙවල් චක‍්‍රයට ගැලපෙන දොෂ්නැති ප‍්‍රතිපලදායක සුබ නැකතකි.

සැ.යු. :-

1)     නිවසෙහි මුල්ගල ඉඩමෙහි නැගෙනහිරත් – උතුරත් අතර ස්ථානයේ හෙවත් ඊශාන දිශාවට බරව තැබීම කලයුතු නිසා අත්තිවාරම කපන විට ප‍්‍රථමයෙන්ම එම ස්ථානයට අදාල ප‍්‍රදේශය කැපීම කරන්න. එබැවින් මුල්ගල තැන්පත් කිරීමට ඊශාන දිශාවට බරව කපා එහිම මුල්ගල හා මඟල්කප සිටුවීම කරන්න.(මඟල්කප සදහා පල දරණ කිරිගසක *ලීදඬුවක් ගන්න.                                

                                                    එසේම මෙය උළුවස්සක් නොයෙන ඇතුල් බිත්තියකට හසුවන තැනකට තබන්න. එසේම නිවසේ පිටපැත්තේ බිත්තියක් එන තැනක මුල්ගල නොතබන්න.

2)    ලණු ඇදීම සඳහා ගසන ප‍්‍රථම ශංකුව හෙවත් කුඤ්ඤය :* භූමනාග ශාස්ත‍්‍රානුකූලව ඉඩමෙහි උතුරු දිශාවේ ගසනු. එම දිශාවේ පොළව මත සිටුවන ප‍්‍රථම කූඤ්ඤය යලි කිසිදු මොහොතක ගැලවීම නොකර එය පොළව යටටම ගසා තදකර දමන්න.  පොළව මතුපිටට නොපෙනෙන සේ යටටම බස්සවන්න. (මේ සඳහා ලී දඬුවකින් සැකසු ශංකුවක් )භාවිතා කරන්න. යකඩ ලෝහ වැනි දේ මේ සඳහා නොගන්න. (මඟුල් කරද -නුග- බෙලි- ඇත්දෙමට -කොහොඹ -මාදන් පේර- දිඹුල් දේවදාර- කොබෝලීල- සූරිය- බුරුත -නැදුම්- මිල්ල-රඹුටන් ) වැනි ලීයක් ගන්න.

විශේෂයි :-

       මුල්ගල තබන විට මුල්ගල මතම කුඩා බඳුනකට නවරත්න මැණික් රත‍්‍රං රිදී සහ වටිනාකර ද්‍රව්‍යයන් මෙන්ම පස්ලෝ වලින් සැකසු අලි රූපයක් හා මෝයකට වැලි, ඇතා දළ ඇන්න තැන පස් සමඟම කස්තුරි ගෝරෝචන, සමන් පිච්ච මල් හා වටිනාකර දාව්‍ය වැනි දේවල්ද එහි තබා මුල්ගල සමඟම තැන්පත් කරන්න.

මුල්ගලට හෝ වේවා අත්තිවාරමේ කිසි ස්ථානයකට ෙභෙරව පූජාවෙන් සකසා දෙන ආරක්‍ෂිත කුප්පි මුට්ටි වැනි දේ නොදමන්න.

       තඹ හෝ රන් රිදී පත‍්‍රයක ලියු ආරක්‍ෂක පිරිතක් යන්ත‍්‍රයක් තැන්පත් කලාට කම් නැත.

       යකඩ ඇණ බහා තිබෙන කිසිදු ආරක්‍ෂක මුට්ටියක් අත්තිවාරමේ කිසිදු තැනකට නොදමන්න.

       ඒවා සියල්ල ඉඩමේ අටකොන තැන්පත් කරන්න.

විශේෂයෙන් ගෘහ මූලිකයා විසින් අත්තිවාරම කැපීම කරන මොහොතටම හෙවත් ප‍්‍රථම උදලූ පහර ගසන මොහොතටම පවුලටම සම්බන්ධ හිතවත් අයෙකු විසින් එම ස්ථානය ආසන්නයේම පොල්ගෙඩියක්ද බිඳ දමන්න.

සැ.යු.

(හත- සුවණ -රෙහෙණ)     ( මුවසිරිස- සිත -දෙනට  ) 

( පුනාවස -විසා -පුවපුටුප )   ( දෙට -අස්ලිස -රේවතී )     (බෙරණ – පුවසල  – පුවපල්  )      යන මෙම

නැකැත්

මෙම සුබනැකත ථ- අස්විද  බෙරණ  රෙහෙණ    අද  පුෂ  මා පුවපල්  හත  සා  අනුර  මුල  පුවසල  සුවණ සියාවස   උත‍්‍රපුටුප 

යන මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසුව උපන් දරුවන්ට පමණක් මෙම නැකත සීහේ. ඔවුනට මෙම නැකත ගතහැක.

ගෘහමූලිකයාගේ උපන් නැකත මෙම නැකැත් 15 න් එකකට හසු නොවන්නේ නම් ඔවුනට මෙම නැකත සීහෙන්නේ නැත. එබැවින් ඔවුනට මෙම නැකත ගත නොහැක.

පාඨක ඔබේ අවධාණයට :-

අපගේ මෙම හිරුමඞල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙමින්  අප සපයන සේවාවෙන් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා බුද්ධිමත් හිතාදර පාඨකයිනි !

ඔබගේ වටිනා කාලය ධනය ශ්‍රමය  අපතේ නොයවා ගෙන ඔබට අවශ්‍යවන සුබ නැකත් අපගේ මෙම වෙබ් පිටුව මගින් කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව ඉතාවිස්වාස වන්තව  ලබාගැනීමට කටයුතු පිළියෙල කරදී ඇති බැව් අප ඉතා නිහතමානීව සතුටින්  ඔබවෙත දන්වනු  කැමැත්තෙමි.

අප ඉපැරණි ශාස්ත්‍රීය පදනම මත පිහිටා ඉතා කැපවීමෙන් බලවත් ශාස්ත්‍රානූකූල ප්‍රතිපලදායි මෙම සුබ නැකැත් ඔබ වෙත පිරිනමන නිසා කිසිදු සැකයකින් තොරව මින් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා මෙන් සෙනෙහසින් දන්වනු කැමැත්තෙමි.මෙය හුදෙක් මෙම වටිනා  ශාස්ත්‍ර යේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරන සමාජ සත්කාරයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *