විවාහ මංගල්‍යය උදෙසා සුබ නැකත !

Bride and groom close up saying their vows

අපගේ මෙම හිරුමඞල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙමින්  අප සපයන සේවාවෙන් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා බුද්ධිමත් හිතාදර පාඨකයිනි !

ඔබගේ වටිනා කාලය ධනය ශ්‍රමය  අපතේ නොයවා ගෙන ඔබට අවශ්‍යවන සුබ නැකත් අපගේ මෙම වෙබ් පිටුව මගින් කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව ඉතාවිස්වාස වන්තව  ලබාගැනීමට කටයුතු පිළියෙල කරදී ඇති බැව් අප ඉතා නිහතමානීව සතුටින්  ඔබවෙත දන්වනු  කැමැත්තෙමි.

අප ඉපැරණි ශාස්ත්‍රීය පදනම මත පිහිටා ඉතා කැපවීමෙන් බලවත් ශාස්ත්‍රානූකූල ප්‍රතිපලදායි මෙම සුබ නැකැත් ඔබ වෙත පිරිනමන නිසා කිසිදු සැකයකින් තොරව මින් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා මෙන් සෙනෙහසින් දන්වනු කැමැත්තෙමි.මෙය හුදෙක් මෙම වටිනා  ශාස්ත්‍ර යේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරන සමාජ සත්කාරයකි.

දිනය :-              

ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 2022 ක් වූ මාර්තු  මස 04 වැනි සිකුරාදා දින විවාහ මංගල්‍යය උදෙසා  ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.

මෙම නැකත විවාහ චක‍්‍රයන්ට  ගැලපෙන දොෂ්නැති ප‍්‍රතිපලදායක සුබ නැකතකි.

වේලාව :- 

පෙ.ව. 10. 24 ට  පමණ මනාළ යුවල මංගල පෝරුවට පිවිසීමත්,

පෙ.ව.  10. 32 ට  පමණ තැළි-පිළි  ආභරණ පැළදවීමත්,

පෙ.ව.  10. 38  ට  පමණ අතපැන් වත්කොට ආශිර්වාද පැතීමත්,

පෙ.ව.  10. 46 ට   පමණ යුවළ මංගල පෝරුවෙන් බැස පහන් දැල්වීමත්,  යනාදිය ප‍්‍රශස්ථ වන්නේය.

විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම :-

මෙදින දහවල්-12. 36ට පමණ ශුභ දායකවන්නේය.

මෙම සියඵ නැකත් උතුරු  දිශාව බලා ගන්න.

මධුසමය සදහා පිටත්වීම :-

මෙදින ප:ව: 04.00 ට පමණ උතුරු දිශාව බලා මනාළ යුවල උත්සව ශාලාවෙන් මධුසමය සදහා පිටත්වීම ශුභදායීවේ.               

අවධාණයට :-

මෙම සුබනැකත ගැනීමට හැකි  මනාල යුවල වන්නේ :- 

( කැති- උත‍්‍රපල් -උත‍්‍රසල ) 

( මුවසිරිස- සිත -දෙනට  ) 

( පුනාවස -විසා -පුවපුටුප )  

( දෙට -අස්ලිස -රේවතී )    

( මුල – අස්විද  – මා  )      

යන මෙම නැකැත් 15න් එකකට හසුව උපන් මනාළ යුවලට පමණක් මෙම නැකත සීහේ. ඔවුනට මෙම නැකත ගතහැක.

දෙදෙනාගේ උපන් නැකේ මෙම නැකැත් 15 න් එකකට හසු නොවන්නේ නම් ඔවුනට මෙම නැකත සීහෙන්නේ නැත. එබැවින් ඔවුනට මෙම නැකත ගත නොහැක.

අත්‍යාවශ්‍යම අවස්ථාවක නම් මනාළියගේ උපන් නැකතට වුවත් මෙම නැකත් 15න් එකක් හසුවන්නේ නම් ගතහැක.

සැ.යු.

මනාළ යුවලගේ උපන් ප්‍ර ‍දේශයන් හා විවාහ උත්සවය පවත්වන ස්ථානය අනුව  මනාළ මහතා හා මනාළිය නිවසින් පිටත්වීම සුබ හෝරාවක් ඇති මොහොතකට කරන්න.

                                   සර්වාර්ථ  සිද්ධි  රස්තු !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *